تعداد دوره‌ها

3

تعداد شماره‌ها

4

تعداد مقالات

24

تعداد نویسندگان

36

تعداد مقالات ارسال شده

49

تعداد مقالات رد شده

25

تعداد مقالات پذیرش شده

24

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

2

تعداد داوران

17

به سامانه «پژوهشنامه مذاهب کلامی» خوش آمدید


نویسنده یا نویسندگان محترم لازم است فرم «تعهد رعایت اخلاق نشر» و «تعارض منافع» را با کلیک روی کلمه دانلود نموده و بعد از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند. 
نمودار روند پذیرش مقاله در مجله علمی- تخصصی پژوهشنامه مذاهب کلامی به صورت کاملا جزیی و شفاف است. 
این فصلنامه دارای دسترسی آزاد است. فایل pdf متن تمام مقالات منتشر شده در سایت نشریه موجود است و پژوهشگران می‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.
زبان: کل مقاله به فارسی (بعلاوه چکیده انگلیسی و عربی)؛
متوسط بررسی اولیه: تا 10 روز؛
متوسط زمان داوری مقالات: 10 هفته؛ هر مقاله حداقل برای دو داور ارسال می شود.
نوع داوری: داوری بسته (داوران و نویسندگان نمی‌توانند مشخصات یکدیگر را مشاهده کنند).
این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛
نسبت مقالات پذیرش شده به کل مقالات در هر فصل: 7%؛
نمایه شده در پایگاه‌های نورمگز، مگیران


سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود؛ سیاست نشریه در برخورد با سرقت ادبی: در صورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده / نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/ نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می‌باشد» درج می‌شود.

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تیر 1402، صفحه 1-152 

بررسی تطبیقی تکفیر اهل قبله از دیدگاه مذاهب کلامی با سلفیه

صفحه 29-56

هادی رباط سرپوشی؛ رضا حاجی شمسایی؛ حسن نقی زاده


حقیقت عبادت از دیدگاه مذاهب کلامی با تأکید بر نقد وهابیت

صفحه 103-119

سید مهدی حسینی خواه؛ سید جابر مهدوی؛ حمید ملک‌مکان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
محمدجواد فاضل لنکرانی

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان