رابطه ایمان و عمل از منظر امامیه و وهابیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه سطح سه مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی مشهد. (نویسنده مسئول).

2 دانش‌پژوه سطح سه مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی مشهد.

3 استاد حوزه علیمه قم و استاد دانشگاه

چکیده

در تفسیر ماهیت ایمان و ارتباط آن با عمل میان مذاهب اسلامی دیدگاه‌های مختلفی مطرح بوده است؛ مشهور امامیه ایمان را به «تصدیق قلبی» تعریف کرده و عمل را سببِ کمالِ ایمان دانسته‌اند و به ادله‌ای از قرآن و روایات استناد نموده‌اند. اما وهابیان ایمان را به قول لسانی، تصدیق قلبی و عمل جوارحی تعریف نموده‌اند. آنها عمل را جزء ایمان دانسته و به دلایلی استناد کرده‌‌اند. وهابیان میان ایمانِ کامل و نجات‌بخش در آخرت با ماهیت و اصلِ ایمان خلط نموده و ادله ایمان کامل را بر ماهیت ایمان تطبیق داده‌اند.

کلیدواژه‌ها