نویسنده = محسن افضل آبادی
راستی‌آزمایی انتساب سلفی‌گری به قبل از ابن‌تیمیه

دوره 3، شماره 1، مهر 1401، صفحه 35-53

یوسف شیخی؛ محسن افضل آبادی


بررسی تطبیقی مسئله "روح" و پیامدهای آن نزد وهابیت و حنابله

دوره 2، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 7-32

سید جابر مهدوی؛ محسن افضل آبادی